уторак, 23. јун 2020.

СРПСКА ШКОЛА У ДЕРВЕНТИ

Vrh obrasca
Dno obrasca
САДРЖАЈ ЈЕДНОГ ОД НАЈСТАРИЈИХ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ШКОЛСТВА НАЂЕН У АРХИВИ СРПСКЕ                     ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ДЕРВЕНТИ

(Ради се о уговору Српске црквене општине у Дервенти са учитељем Српске школе, Петром Шаркићем. Уговор је састављен 1. новембра 1865. године. Уговор садржи 20 тачака)


1. Учитељ Шаркић почиње и ову другу годину од 1. новембра 1866. и има по овом Уговору дјецу учити и своју дужност према Уговору извршавати у цркви и у школи и у сваком другом послу који учитељу принадлежи.
2. Кад год се у цркви служи учитељ мора с дјецом бити у цркви и опијело опајати и на гробље отићи пред меитем ићи, кад год се деније ноћно чини бити у цркви и чинити деније.
3. Квартир и башту требамо учитељу да дамо.
4. Од 1. новембра до 1. априла има дјецу да учи по три сата прије и три сата послије подне мора с дјецом учитељ да буде у школи и да их учи.
5. Без доказаног узрока ичитељ не може отићи из школе и дјецу оставити саму.
6. Од 1. априла до 1. новембра учитељ има дјецу учити 4 сата до подне и 4 сата од подне.
7. Учитељ не смије школску дјецу ни за какву своју потребу користити и дјеца не могу никакав посао радити учитељу.
8. Учитељ не може тражити ни од цркве ни ни од школе ни кад буде на денију код мртваца ни код опијела не може ни свијеће од дјеце купити, ни пешкире од мртваца узимати, не може их ни мијењати са клисаром.
9. Не може на сеоске попове грубо викати пред народом, него мора да их учтиво поучи као што пофтали исти таки поступак мора имати и према клисарама.
10. Исто тако и школској дјеци има учтиво показивати, ако нешто не буду знали.
11. Учитељ има сваки мјесец епитарима да преда описно да преда како је које дијете учило, да се и то зна.
12. Да свако дијете ако је могућно, има донијети у школу да се у ложи сваки дан по једно товарско дрво.
13. Да сваки четвртак и субота од подне учитељ има фрај да дјеца другог фраја неће имати осим кад се потрефе велики празници и друге дан слободног времена не признајемо.
14 .Да учитељ не може и не смије мијешати се у општинске, поповске и учуматске послове.
15. Да сваки спор било с дјецомили њиховим родитељима има да пријаве епитарима, јер учитељ спорове не смије на своју руку рјешавати.
16. Има да дјецу испита два пута у години и да дјецу оцијени и то 1. априла и 1. октобра.
17. Учитељима да настоји да сва дјеца у школи редом читају, а апостоле и да настоји да свако дијете подједнако научи јер то и сваки родитељ жели, а драго је и дјеци и то је њихова дика да зна као и остали његови другови.
18. Сваке године имамо да платимо учитељу 2.400 гроша плате.
19. Да учитељ мора сваки мјесец по 200 гроша од епитропа на име плате да прими, а ако се учитељ задужи може на рачун плате епитроп му може још 80 гроша дати на плати као кредите.
20. Ако би који пута учитељ погријешио има без обзира на то општина уговорену мјесечну плату платити, да учитељ може себи неко друго мјесто тражити, да не може рећи везали смо га за годину и да га законски морамо и годину дана држати.

У Дервенти 1. новембра 1865. године.

Припремио : Савко Пећић Песа
Нема коментара:

Постави коментар